Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczane rowery są własnością Ośrodka Wypoczynkowego Romet Tomasz Jędrzejewski.
2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w Jastrzębiej Górze ul. Górna 4, jest czynna codziennie od godziny 09:00 – 19:00. Zwrot rowerów najpóźniej do godziny 20:00.
3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
4. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 602 452 022. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
5. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie.
6. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.
7. Aby wypożyczyć rower należy:
• przedstawić dowód osobisty lub prawo jazdy
• być osobą pełnoletnią i trzeźwą
• podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
8. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
9. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
10. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.
11. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
12. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
13. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Ośrodka Wypoczynkowego Romet z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
15. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
16. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
17. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
18. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.
19. Wypożyczający zobowiązuje się do:
◦ Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
◦ Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
◦ Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
◦ Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
◦ Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;
◦ Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
◦ Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczalnie Ośrodek Wypoczynkowy Romet Tomasz Jędrzejewski zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
20. Wypożyczalnia rowerów Ośrodek Wypoczynkowy Romet Tomasz Jędrzejewski jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...