Lisi Jar … >>>

Będąc w Jastrzębiej Górze nie można zapomnieć o zobaczeniu “Lisiego Jaru”.
Lisi Jar to wąwóz, który ciągnie się wąskim pasem do Bałtyku, osiągając głębokość nawet do 50 metrów. Zbocza wąwozu porastają ponad stuletnie buki, tworzące mikroklimat. Niegdyś wąwóz ten miał ok. 10 km długości, jednak niszczycielskie działanie morza sprawiło, że dziś ma tylko 350 m długości.
U wejścia do Lisiego Jaru hrabia de Rosset usytuował obelisk upamiętniający legendę, jakoby Zygmunt III Waza wylądował właśnie w Lisim Jarze po nieudanej wyprawie po koronę Szwecji.

FACEBOOK